naspäť

Predaj štrkov a štrkopieskov

Štrkopiesky

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3=ton Použitie
0-4
0-8
1,614 Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny spĺňa normu STN 72 1512, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%
0-22
0-16
1,692 - 1,84 Vhodný na na všeobecnú betonáž podláh, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5 (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-0-22 40% SHR 1990 STN 72 1512)
4-8
8-16
1,315 - 1,45 Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu do triedy max. B35 , vodostavebný betón (Prírodné ťažené hutné kamenivo A-8-16 STN 72 1512)
16-22
16-32
1,598 Kamenivo 16-63 dto., 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty , okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
0-32
0-63
1,650 - 1,84 Podsypový štrkopiesok na spevnenie stavebných plôch

Piesky

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3=ton Použitie
0-1 Šaštínsky žltý 1,535 - 1,6 Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky
0-1 drvený snehovo biely 1,614 Vhodný na jadrové omietky a špeciálne vrstvy jemných škrabaných alebo ťahaných omietok
0-2 zásypový 1,511 Piesok na zásyp kanalizačných rúr
0-2 kopaný važský 1,425 Važský piesok sa používa na spevnenie trávnatých plôch a športovísk

Predaj zeminy sa realizuje výhradne na m3

Zemina

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3=ton Použitie
Zemina hnedá 1,384 Zemina na hrubé zásypy a násypy
Zemina čierna 1,614 Zemina na konečné dokončovacie práce trávnatých plôch
Zemina ihrisková 1,511 Zemina obsahuje všetky prísady a je súdržnejšia

Drvené kamenivo

Frakcia Obj. hmotnosť 1m3=ton Použitie
0-4 1,645 Drvený vápenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané
4-8
8-16
1,612 Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku
12-22
16-32
1,546 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch
32-63
63-120
1,495 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii , zásypov a spevnenie nesúdržných násypov
0-32
0-63
0-120
1,598 - 2,0 Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch , hál , cestných komunikácii atď.
Predaj štrkov a štrkopieskovPredaj štrkov a štrkopieskov
Predaj štrkov a štrkopieskovPredaj štrkov a štrkopieskov