naspäť

Predaj surového železa

Surové železo

Surové železo je bezprostredný produkt tavenia železnej rudy s koksom, vápencom a ďalšími prísadami vo vysokej peci. Má vysoký obsah uhlíka - viac ako 2,14%, typicky aj viac ako 3,5%. Vplyvom vysokého obsahu uhlíka je tvrdé a krehké, pri ohriatí na teploty 1150°C až 1250°C sa taví bez prechodu cez tvárny stav. Preto ho nie je možné tvárniť za tepla ani za studena. Nazýva sa tiež nekujné železo a jeho priame použitie je veľmi obmedzené. Je však východiskovým materiálom pre výrobu ostatných druhov technického železa.

Forma uhlíka

V surovom železe môže uhlík existovať v dvoch formách:

 • Pri pomalom chladnutí, a pri väčšom obsahu kremíka (2 - 4%) sa vylúči uhlík vo forme kryštálov grafitu, medzi kryštálmi železa. Takéto železo má sivý lom, preto sa nazýva sivé surové železo. Obsah uhlíka býva 3,5 - 4,2%.
 • Pri rýchlom chladnutí, nie je pre kryštalizáciu dostatok času a súčasne pri väčšom obsahu mangánu (do 6%) tvorí uhlík so železom zlúčeninu - karbid železa (Fe3C), nazývaný aj cementit. Takéto železo má biely lom, preto sa nazýva biele surové železo. Obsah uhlíka býva až 4,5%.

Rozdelenie surového železa a jeho produktov

Surové železo a následné produkty sa delia:

 • sivé surové železo - čím viac uhlíka sa vylúči vo forme grafitu, tým má tmavšiu farbu, je mäkšie a lepšie sa obrába. Dobre sa odlieva, väčšina sa preto používa na lejárske účely.
  • oceliarske
  • lejárske
   • sivá liatina
    • tvrdená liatina
    • očkovaná liatina
    • tvárna liatina
    • legovaná liatina
    • nelegovaná liatina
 • biele surové železo - vylúčený cementit spôsobuje jeho tvrdosť, väčšina sa preto ďalej spracováva v oceliarňach na oceľ.
  • oceliarske
  • lejárske
   • biela liatina
    • nelegovaná temperovaná liatina
 • špeciálne surové železo - ferozliatina - okrem uhlíka obsahuje ďalšie prvky najčastejšie mangán, kremík, chróm, vanád, molybdén, vanád. Používajú sa ako prísady pri výrobe zliatinových - legovaných ocelí a liatin.

Výroba

Surové železo sa vyrába vo vysokých peciach redukciou železných rúd oxidom uhoľnatým, alebo uhlíkom pri vysokých teplotách. Do procesu vstupujú nasledovné suroviny s obsahom železa:

 • železná ruda - najčastejšie magnetit, hematit, limonit a siderit,
 • oceľový odpad - najčastejšie okoviny, ktoré vznikajú pri tvárnení ocele za tepla a obsahujú až 55% železa,
 • pyritové výpražky - odpad pri výrobe kyseliny sírovej a obsahujú až 60% železa,
 • vysokopecný prach - získaný prečistením vysokopecného plynu.

Okrem nich do procesu vstupuje:

 • koks - ktorý plní 3 úlohy:
  - slúži ako palivo pre dosiahnutie potrebnej teploty, do pece sa vháňa predohriaty.
  - uhlík z neho vstupuje do reakcie ako redukčné činidlo,
  - uhlík z neho nauhličuje vyrobené čisté železo,
 • vzduch - potrebný pre udržanie horenia.
 • troskotvorné prísady - umožňujúce lepšie oddelenie hlušiny a popola a vytvorenie trosky, napríklad vápenec.

Produktmi vysokej pece sú:

 • surové železo - hlavný produkt,
 • vysokopecný plyn - využíva sa ako palivo,
 • vysokopecná troska - táto sa ďalej spracováva na vysokopecný cement, troskovú vlnu, dlažobné kocky, troskový štrk, troskový piesok a iné produkty.

Výroba surového železa