Spoločnosť ŠK-PEXIM s.r.o. vznikla začiatkom r. 1997 s hlavným predmetom činnosti veľkoobchodu s tuhými palivami. Už v polovici r. 1997 sa stala spoločnosť strategickým partnerom vtedajšej VSŽ Košice. Objemom obchodovanej komodity (koks) a platobnou disciplínou sa spoločnosť postupne prepracovala k jedným z najväčších obchodných partnerov USS Košice. Medzi najväčšie cieľové exportné trhy našej spoločnosti patria: Česká republika, Maďarsko a Poľsko. Neskôr sa spoločnosť začala venovať kúpe a prenájmu nehnuteľností v centre mesta Košíc ako aj v priemyselných častiach mesta. Spoločnosť ŠK-PEXIM sa tiež aktívne venuje predaju Bio pelet od firmy Bionet pochádzajúcej z Ruskej federácie oblasť Archangeľsk a predaju hnedouhoľných brikiet značky REKORD.

Predmet činnosti