naspäť

Vysokopecný koks

Názov: Vysokopecný koks
Označenie: VK 4
Zrnitosť: nad 25 mmm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 4,5%
b) max. obsah popola v bezvodom stave (Ad) 11,5%
c) min. pevnosť koksu skúškou Micum (M40) 78,0 %
d) max. oternosť koksu skúškou Micum (M10) 7,0%
e) max. obsah podsitného 8,0%
f) max. obsah všetkej síry v bezvodom stave (Std) 0,55%
g) max. obsah všetkého fosforu bez vody (Pd) 0,04%
h) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 0,90%
i) min. výhrevnosť (Qri) 28,00 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 4,5 %
b) min. pevnosť koksu skúškou Micum (M40) 78,0 %
c) max. oternosť koksu skúškou Micum (M10) 7,0 %
d) max. obsah podsitného 8,0 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.

Celokoks mokrý

Názov: Celokoks mokrý
Označenie: CKM
Zrnitosť: 0 - 150 mm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 8,0%
b) max. obsah popola v bezvodom stave (Ad) 11,5%
c) max. obsah všetkej síry v bezvodom stave (Std) 0,55%
d) max. obsah všetkého fosforu bez vody (Pd) 0,04%
e) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 1,20%
f) min. výhrevnosť (Qri) 27,00 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 8,0 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.

Orech 1

Názov: Orech 1
Označenie: o1
Zrnitosť: 35 - 60 mm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 10,0%
b) max. obsah popola v bezvodnom stave (Ad) 11,5%
b) max. obsah podsitného 13,0%
c) max. obsah všetkej síry v bezvodom stave (Std) 0,55%
d) max. obsah všetkého fosforu bez vody (Pd) 0,04%
e) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 1,00%
f) min. výhrevnosť (Qri) 26,50 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 10,0 %
b) max. obsah podsitného 13,0 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.

Koks orech 3

Názov: Koks orech 3
Označenie: O 3
Zrnitosť: 20 - 30 mm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 13,5%
b) max. obsah popola v bezvodom stave (Ad) 12,0%
c) max. obsah podsitného 14,0%
d) max. obsah prachu (<10 mm) 9,0%
e) max. obsah síry (Sd) 0,55%
f) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 1,20%
g) min. výhrevnosť (Qri) 26,50 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 13,5 %
b) max. obsah podsitného 14,0 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.

Koks hrášok

Názov: Koks hrášok
Označenie: hr
Zrnitosť: 10 - 20 mm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 18,0%
b) max. obsah popola v bezvodom stave (Ad) 12,0%
c) max. obsah podsitného 17,0%
d) max. obsah síry (Sd) 0,55%
e) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 1,50%
f) min. výhrevnosť (Qri) 24,00 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 18,0 %
b) max. obsah podsitného 17,0 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.

Koks prach

Názov: Koks prach
Označenie: p
Zrnitosť: 0 - 10 mm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 21,5%
b) max. obsah popola v bezvodom stave (Ad) 12,5%
c) max. obsah síry (Sd) 0,55%
d) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 2,50%
e) min. výhrevnosť (Qri) 23,00 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 21,5 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.

Koks prach

Názov: Koks prach
Označenie: p
Zrnitosť: 0 - 20 mm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 21,0%
b) max. obsah popola v bezvodom stave (Ad) 12,5%
c) max. obsah síry (Sd) 0,6%
d) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 2,50%
e) min. výhrevnosť (Qri) 23,00 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 21,0 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.

Koks prach

Názov: Koks prach
Označenie: p
Zrnitosť: 0 - 25 mm

Účelové znaky kvality - záväzné znaky, podľa normy STN 44 1400

Hodnoty účelových znakov kvality pre KZ
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 25,0%
b) max. obsah popola v bezvodom stave (Ad) 12,5%
c) max. obsah síry (Sd) 0,7%
d) max. obsah prchavých látok (Vdaf) 3,00%
e) min. výhrevnosť (Qri) 23,00 (MJ/kg)
Uvoľňovacie znaky kvality - rozhodujú o uvoľnení výrobku pre expedíciu *
a) max. obsah vody v pôvodnom stave (Wtr) 25,0 %

* Poznámka: Ostatné účelové znaky kvality poskytne dodávateľ odberateľovi podľa dohody.